Diensten

Imercon is uw partner bij de doorlichting, de engineering en de opvolging van uw installaties.

Vertrouw op Imercon tijdens deze fasen van uw project:
 • Betrouwbare audit
  Uw installatie kent geen geheimen meer na onze doorlichting. Met professionele meetapparatuur registreren we alle bijzonderheden. Door onze jarenlange praktijkervaring slagen we erin om achteraf een betrouwbare analyse te maken van de verkregen data. Op basis daarvan stellen we een actieplan op.
 • Grondige voorstudie
  Samen met u en de architect maken we een voorontwerp. Daarbij streven we naar de economisch en ecologisch beste oplossingen. Indien gewenst, kunnen ook verschillende concepten met elkaar vergeleken worden. Na overleg maken we dan een kostenraming op van het voorontwerp.
 • Definitief ontwerp
  Keurt u het voorontwerp goed? Dan maken we een definitief ontwerp op. Daarna volgt de opmaak van het aanbestedingsdossier. Dat bevat de plannen, principeschema’s, meetstaten en een beschrijvend lastenboek conform de relevante normen en wetten.
 • Werfopvolging
  Imercon staat in voor de periodieke werfopvolging met werfvergadering en verslaggeving.
 • Vakkundige assistentie
  Imercon staat u ook bij wanneer de werken worden afgerond – zowel tijdens de voorlopige, als definitieve oplevering.